DAUDZSTĀVU NOLIKTAVAS

DAUDZSTĀVU NOLIKTAVAS, MEZONĪNI UN PLATFORMAS

Daudzstavu noliktava

Vieni no izplatītākajiem noliktavas aprīkojuma veidiem ir mezonīni jeb vairāku līmeņu noliktavas. Izšķir trīs veidu daudzstāvu noliktavas: atsevišķi stāvoši, integrēti plauktu sistēmā un montējami uz plauktu sistēmas. Šis noliktavas aprīkojums ir efektīvākais veids, kā būtiski palielināt izmantojamo ražošanas vai noliktavas platību.
SIA WSP piedāvātie mezonīni ir ātri uzstādāmi, ērti lietošanā un atbilst visām drošības normām. Vairāku līmeņu noliktavas izgatavotas īpaši katrai telpai, lai telpa tiktu izmantota maksimāli. Mezonīnu kravnesība ir no 250 kg/m2 līdz 1 000 kg/m.

Izplatītākie mezonīnu veidi: